stainglass window from window in colaiste chiarain

HISTORICAL PERSPECTIVE

Bunaíodh Coláiste Chiaráin sa bhliain 1980.  Is cuimhin liom an chead uair a chuala me faoi ‘iarbhunscoil’ a bheith beartaithe don bhaile.  Baile suain do Baile Átha Cliath ab ea Léim an Bhrádain an uair sin agus bhí tithe á dtógáil go tiubh i ngach aon bhall agus an daonra ag méadú.  Bhí na bunscoileanna ag cur thar maoil.  Ach d’éirigh conspóid ar an mbaile i dtaobh an cineál iarbhunscoile a bhunófaí: meánscoil, gairmscoil, scoil chuimsitheach, coláiste pobail faoi scáth an Choiste Gairmoideachais, nó pobalscoil faoi scáth na nEaglaisí.  Tar éis dhá nó trí reifreann de chineálacha éagsúla i mease pobal an bhaile agus i mease tuismitheorí na bpáistí sna bunscoileanna cinneadh ar phobalscoil a bhunú.

 

Ba é an chéad ábhar ar cheann de na cruinnithe ba thúisce ná ainm a roghnú don scoil.  Bhí lé ar leith ag an bPríomhoide le Cluain Mhic Nóis agus Ciarán Naofa.  As an gcruinniú sin a baisteadh ‘Coláiste Chiaráin’ ar an scoil nua cé nár athraigh An Roinn Oideachais ón ainm sealadach a bhí tugtha acu féin ar an scoil riamh.  Níos deanaí nuair a bhí sciath na scoile á dhearadh moladh line as dán sa sean-Ghaeilge mar mhana don scoil: ‘Tús Feasa Fiafraí’

 

                                                                                                                                                          Breandán de Róiste

                                                                                                                                                           Múinteoir 1980 - 2000

 

Copyright (c) 2012 

Coláiste Chiarain